Show simple item record

dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.coverage.spatial13322 Astafjorden
dc.date.accessioned2020-07-15T08:18:35Z
dc.date.available2020-07-15T08:18:35Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665776
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse har på oppdrag av FBT region Nord-Norge gjennom- ført oppfølgende miljøtekniske undersøkelser ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune. I 1995 ble det på oppdrag av FBT region Nord-Norge gjennomført en undersøkelse av forurensningssituasjonen i sedimenter og bekkevann nedstrøms Forsvarets anlegg ved Skoddebergvatnet (Misund og Lauritsen 1995). Konklusjonen etter denne undersøkelsen var at det skulle gjennomføres nye undersøkelser for å ha kontroll med forurensningssituasjonen i området. Formålet med de oppfølgende undersøkelsene har vært å: - vise om det skjer en videre nedbrytning av dieselen i sedimentene ved å studere C17\/prisan-forholdet - undersøke innholdet av diesel i bunnsedimenter i Skoddebergvatnet. Under tidligere befaring er det registrert olje i disse sedimentene ta prøver av bekkevannet for å undersøke om det skjer en tilførsel av diesel til Skoddebergvatnet Det er samlet inn 13 sedimentprøver og 10 vannprøver som er analysert for olje- relaterte hydrokarboner ved SINTEF kjemi Oslo. Laboratoriet er akkreditert for denne type analyser på sedimenter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.004)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleOvervåking av forurensning ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune, Troms
dc.typeReport
dc.description.localcode44248
dc.source.pagenumber36


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal