Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.coverage.spatial13322 Astafjorden
dc.date.accessioned2020-07-15T08:18:35Z
dc.date.available2020-07-15T08:18:35Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665776
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse har på oppdrag av FBT region Nord-Norge gjennom- ført oppfølgende miljøtekniske undersøkelser ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune. I 1995 ble det på oppdrag av FBT region Nord-Norge gjennomført en undersøkelse av forurensningssituasjonen i sedimenter og bekkevann nedstrøms Forsvarets anlegg ved Skoddebergvatnet (Misund og Lauritsen 1995). Konklusjonen etter denne undersøkelsen var at det skulle gjennomføres nye undersøkelser for å ha kontroll med forurensningssituasjonen i området. Formålet med de oppfølgende undersøkelsene har vært å: - vise om det skjer en videre nedbrytning av dieselen i sedimentene ved å studere C17\/prisan-forholdet - undersøke innholdet av diesel i bunnsedimenter i Skoddebergvatnet. Under tidligere befaring er det registrert olje i disse sedimentene ta prøver av bekkevannet for å undersøke om det skjer en tilførsel av diesel til Skoddebergvatnet Det er samlet inn 13 sedimentprøver og 10 vannprøver som er analysert for olje- relaterte hydrokarboner ved SINTEF kjemi Oslo. Laboratoriet er akkreditert for denne type analyser på sedimenter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.004)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleOvervåking av forurensning ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune, Troms
dc.typeReport
dc.description.localcode44248
dc.source.pagenumber36


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal