Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial19172 Rena
dc.date.accessioned2020-07-15T08:18:49Z
dc.date.available2020-07-15T08:18:49Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665785
dc.description.abstractNGU har i samarbeid med UiB høsten 1996 utført georadarmålinger på en del flomutsatte områder nær Glåma i kommunene Åmot, Elverum og Åsnes. Formålet med målingene var å kartlegge lagdeling, mektighet og sammensetning av løsmasser langs vassdraget, og å se på variasjoner i sammensetning både lokalt og mellom de ulike områdene. Denne rapporten er begrenset til målingene i Åmot kommune og omfatter 7 profiler med samlet lengde nær 2,2 km. Målingene er lokalisert til et relativt begrenset område nord for utløpet av Åsta. Rapporteringen består stort sett i en presentasjon av alle måledata med bare en kort resultat vurdering. Måleresultatene skal brukes i en hovedfags- oppgave ved UiB hvor mer inngående geologisk tolkning og vurdering vil bli utført. Ned til 8-10 m dyp regnes løsmassene vesentlig å bestå av sand og grus, men det er trolig finest materiale lengst øst i området. Fra 8-10 m dyp kan det være mer finkornig materiale (finsand?) og strukturene tyder på at løsmassene er avsatt og bygd utover mot øst. Grunnvannsnivået er stedvis indikert på 3-5 m dyp. Antatt fjelloverflate ligger trolig mindre enn 5 m dyp vestligst i området og kan nå opp mot 10 m dyp i sørøstligste del. Mulig fjelloverflate er forøvrig indikert på 12-15 m dyp, men fjellet kan stedvis ligge enda dypere.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.011)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGeoradarundersøkelse av flomutsatt område nær Glåma ved Åsta i Åmot kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44262
dc.source.pagenumber11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal