Show simple item record

dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.coverage.spatialHITRA
dc.coverage.spatialORKLAND
dc.coverage.spatialHEIM
dc.date.accessioned2020-07-15T08:19:07Z
dc.date.available2020-07-15T08:19:07Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665791
dc.description.abstractEtter initiativ fra NGU ble det i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og komunene Agdenes, Snillfjord og Hemne satt i gang en undersøkelse for å lokalisere mulige områder der de naturgitte forutsetningene er tlstede for etablering av kystnære store pukkverk. De undersøkte områdene er Håkavikfjellet og Kalurdalsheia i Agdenes kommune, Nonskardsheia, Vilvangheia og Stokkafjellet i Snillfjord komune og Gjølbergsheia\/Kammen i Hemne kommune. Prosjektet er utført som en del av et landsomfattende prosjekt for kartlegging av store kystnære pukkverk som er tenkt gjennomført fra Vest-Agder til Troms. I og med at kravene for byggeråstoff varierer både med hensyn til bruksområder og innbyrdes mellom landene i Europa er det vanskelig å vurdere bergartskvali- teten samlet. Generelt vurderes bergartskvaliteten til Stokkafjellet å være god basert på enkeltprøven som er tatt i tilknytting til området. For Vilvangheia ansees kvaliteten å være middels til god, mens den kun er middels for Håvik- fjellet og Gjøbergsheia\/Kammen. Den dominerende bergartsprøven som er ment å representere Kalurdalsheia, viser svak bergartskvalitet. Deler av berggrunnen innenfor Nonskardsheia vurderes som uinteressant for anvendelse som byggerå- stoff, slik at området ikke ble nærmere prøvetatt. Områdene Stokkafjellet, Vilvangheia (nordsiden av Snillfjorden) og Gjøbergsheia Kammen anbefales nærmere undersøkt med tanke på etablering av pukkuttak i stor skala.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.067)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFALLPRØVE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectABRASJON
dc.subjectMIKROSKOPERING
dc.subjectPUKK
dc.titleKystnære store pukkverk, sørlige deler av Trøndelagskysten
dc.typeReport
dc.description.localcode44328
dc.source.pagenumber65


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal