Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, E.
dc.contributor.authorTønnesen, J.F.
dc.contributor.authorJæger, Ø.
dc.contributor.authorMidtgård, Aa.K.
dc.contributor.authorIversen, B.
dc.coverage.spatial13134 Sand
dc.coverage.spatial13131 Blåfjell
dc.coverage.spatial13142 Suldalsvatnet
dc.date.accessioned2020-07-15T08:19:15Z
dc.date.available2020-07-15T08:19:15Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665795
dc.description.abstractI forbindelse med Folkehelsas prosjekt \"Forbedring av drikkevannskvalitet fram mot år 2000\" har Norges geologiske undersøkelse utført grunnvannsundersøkelser i Suldal kommune. Feltundersøkelsene ble utført sommeren 1996 og har omfattet befaring, georadar- undersøkelser, løsmasseboringer for kapasitetstesting og uttak av vannprøver og masseprøver. Prøvene er analysert ved NGUs laboratorier. Mulighetene for grunnvannsuttak er vurdert for forsyningsstedene Erfjord\/ Hålandsdalen, Nesflaten og Suldalsosen, vannbehovet er henholdsvis 5,5 og 10 l\/s. Det ble påvist gode muligheter for grunnvannsuttak alle tre stedene og etter NGUs vurdering vil trolig det oppgitte vannbehovet for hvert sted kunne dekkes. Grunnvannskvaliteten er generelt god med unntak av noe lav pH og alkalitet. På grunn av positive resultater fra de innledende undersøkelsene anbefales det videre undersøkelser i form av langtidsprøvepumping av fullskala brønner for alle tre forsyningsstedene. En sikker vurdering av vanngiverevne og grunnvannskvalitet kan først gjøres etter fullskala langtidsprøvepumping. Pumpingen bør foregå over minimum tre mnd. og det bør tas vannprøver jevnlig og foretas registreringer av kapasiteten over tid.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.041)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser - Erfjord/Hålandsdalen, Nesflaten og Suldalsosen, Suldal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44327
dc.source.pagenumber59


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal