Show simple item record

dc.contributor.authorFlem, Belinda
dc.date.accessioned2020-07-15T08:19:19Z
dc.date.available2020-07-15T08:19:19Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665797
dc.description.abstract10 prøver av dobbeltdestillert ionebyttet vann og 10 prøver av Milli-Q vann ble analysert med iduktivt koblet plasma-massespektrometer, ICP-MS (Finnigan MAT Element). Gjennomsnittet av intensitetene,cps, for de 10 prøvene ble sammen- lignet. En hypotesetest ble utført og det ble funnet at 53 av 98 kontrollerte isotoper har på 95 % signifikansnivå forskjellig konsentrasjon i dobbeltdestil- lert ionebyttet vann og Milli-Q vann. Av disse 53 er det bare isotopene As75, Cs133, Rb85, Ni60 og Au197 som har høyere konsentrasjon i Milli-Q vann enn i dobbeltdestillert ionebyttet vann. Det anbefales å bruke Milli-Q vann for fortynning, standardløsninger og blank ved ICP-MS analyser. Det anbefales også at det skiftes avioniseringspatron i ionebytteanlegget og at de to vannkvalitetene deretter sammenlignes igjen. Videre anbefales det at det etableres rutiner for kontroll av destillasjon\/ ionebytteanlegget innen kvalitetssikringsystemet til NGU-Lab.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.054)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNKVALITET
dc.titleKvalitetssikring: Sammneligning av dobbeltdestillert ionebyttet vann og Milli-Q vann
dc.typeReport
dc.description.localcode44331
dc.source.pagenumber34


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal