Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.contributor.authorSkilbrei, Jan Reidar
dc.contributor.authorRise, Leif
dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.date.accessioned2020-07-15T08:19:50Z
dc.date.available2020-07-15T08:19:50Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665818
dc.description.abstractVifter fra senglasiale gravitasjonsstrømmer i indre Skagerrak er beskrevet utfra detaljert batymetri i form av skyggerelieffkart og refleksjonsseismiskedata. Viftene går fra dansk side av Skagerrak og ut i de dypeste delene avNorskerenna (ca.700 m).Viftematerialet dekker et areal på ca 875 km\u00B2, ogvolumet av massene er beregnet til ca. 16 km\u00B3. De mektigste vifteavsetningenefinnes i den sørøstlige del av det kartlagte området hvor tykkelsen er ca. 50m. Seismikken viser at det er flere separate gravitasjonsstrømmer\/vifter.Viftene er trolig bygd opp av både turbiditter og \"debris flow\" avsetninger.Viftematerialets stratigrafiske beliggenhet over morene og under glasimarineavsetninger, tyder på at viftedannelsen fant sted under og like etterisavsmeltingen i området. Smeltevannselver må på denne tiden ha drenertiskanten i Danmark og ut i Skagerrak. Viftene er sannsynligvis dannet avtyngestrømmer fra disse elvene og fra utglidinger av materiale som ble avsattlangs iskanten og foran munningen av smeltevannselvene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.156)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARIN EROSJON
dc.subjectHAVBUNNSTOPOGRAFI
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectMASSEBEVEGELSE
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectSKRED
dc.subjectVIFTE (LANDFORM)
dc.titleSenglasiale gravitasjonsstrømmer og vifteutbygging i indre Skagerrak
dc.typeReport
dc.description.localcode44851
dc.source.pagenumber23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal