Show simple item record

dc.contributor.authorMidtgård, Aa.K.
dc.contributor.authorKrogh, J.R.
dc.contributor.authorFrengstad, B.
dc.contributor.authorBanks, D.
dc.contributor.authorStrand, T.
dc.contributor.authorLind, B.
dc.date.accessioned2020-07-15T08:19:57Z
dc.date.available2020-07-15T08:19:57Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665823
dc.description.abstract\"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema. Der skjemaet har inne- holdt tilstrekkelige opplysninger, er de prøvetatte brønnene stedfestet med koordinater i datasettet og deretter koplet til et digitalt berggrunnskart i målestokk 1:3 millioner. Rapporten gir en innføring i variasjon i konsentrasjon av utvalgte grunnstoff i grunnvann i fjell og hvilken helsemessig betydning stoffene kan ha ved inntak. Resultatene av vannanalysene fra Hordaland er presentert grafisk etter inndeling i henholdsvis kommune og bergart, og hovedtrekkene er beskrevet i tekst. I tillegg er det vist kart med geografisk fordeling av analyseresultat- ene. 16,2% av de undersøkte fjellbrønnene i Hordaland har et radoninnhold som overskrider anbefalt tiltaksgrense for radon på 500 Bq\/l og 11,6% har et fluoridinnhold som overskrider drikkevannsgrensen for fluorid på 1,5 mg\/l.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.164)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectRADONMÅLING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleKjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Hordaland fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode44890
dc.source.pagenumber117


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal