Show simple item record

dc.contributor.authorReimann, Clemens
dc.contributor.authorNilsen, Rolf
dc.date.accessioned2020-07-15T08:20:36Z
dc.date.available2020-07-15T08:20:36Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665844
dc.description.abstractAtlaset omfatter de aller fleste eksisterende bekkesedimentdata fra Sør-Norge som finnes ved NGU, prøver fra 5271 lokaliteter i alt. De er slått sammen til et nytt stort datasett. Det har vært et ønske å gjøre denne gamle datamassen kjent og lettere tilgjengelig for publikum. En ny samlet bearbeiding av datamaterialet er derfor gjennomført med et nytt geokjemisk atlas for Sør-Norge basert på bekkesedimenter som mål. En oversikt over disse gamle data, hvilke elementer som er analysert og hvilke nivåer som ble funnet den gang, kan være et bidrag i den pågående debatt om bakgrunnsverdier, naturgrunnlag, natur- ressurser og miljøvern. En spesiell teknikk - Exploratory Data Analysis - (EDA)-teknikk, som er særlig godt egnet for behandling av data med ukjent kvalitet, er anvendt ved kart- fremstilling og statistisk behandling.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.137)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.titleGeokjemisk atlas over bekkesedimenter i Sør-Norge
dc.typeReport
dc.description.localcode44481
dc.source.pagenumber147


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal