Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial16224 Åfjord
dc.coverage.spatial16221 Verran
dc.date.accessioned2020-07-15T08:21:26Z
dc.date.available2020-07-15T08:21:26Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665851
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Mosvik kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtidig, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabase er det til sammen registrert 19 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Mosvik kommune. Av disse er 6 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser. Muligheten for økt bruk av grunnvann ble utredet i forbindelse med GiN- prosjektet. En del av vannforsyningen i Mosvik baseres på fjellbrønner, og disse er prøvetatt og analysert.En natursteinsforekomst ved Trongsundet er vurdert. En sink-kopper-bly forekomst i Tronvik er undersøkt, undersøkelsene viste at forekomsten ikke hadde noen potensiell økonomisk betydning. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tjernobylulykken i deler av kommunen. Steiltstående sprekkesoner er under- søkt, både fpr å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementanrikningene. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr. 96.178: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Mosvik kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.211)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectDATABASE
dc.titleGeologisk informasjon i Mosvik kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44489
dc.source.pagenumber24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal