Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.contributor.authorMoen, Per Th.
dc.contributor.authorTotland, Oddbjørn
dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.coverage.spatial16234 Osen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:14Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:14Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665907
dc.description.abstractPå oppdrag fra Osen kommune er det utført refleksjonsseismiske målinger i et begrenset område ved Vingsand i Hopsfjorden. Hensikten med målingene var å kartlegge løsmassemektigheter i forbindelse med masseuttak ved opparbeiding av dypere og bredere seilingsløp til pukkverk i Hopen. Området for masseuttak (kalt kjerneomtåde) er tidligere bestemt på bakgrunn av batymetriske målinger utført av Aqua survey, Kabelvåg. Digitale data fra disse målingene har vært tilgjengelig for volumberegninger. De refleksjonsseismiske målingene viser at løsmassetykkelsen ligger i området 0-4m innenfor kjerneområdet. Siderefleksjoner fra bratte kanter har stedvis ført til usikker tolkning av løsmassetykkelser. Problemet har ikke vært utbredt innen kjerneområdet, men i kanten ned mot dyprenne er det en viss usikkerhet i tolkningen. Sedimenttykkelser mindre enn 0,2 m er angitt som bart fjell eller tynt løsmassedekke. Volumberegninger som er utført, viser at den totale massen som må fjernes innenfor kjerneområdet utgjør ca. 8200 m\u00B3. Av dette er ca. 2100 m\u00B3 løsmasser og ca. 6100 m\u00B3 fjell.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.136)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectMARIN AVSETNING
dc.subjectHAVBUNNSTOPOGRAFI
dc.titleRefleksjonsseismiske målinger ved kartlegging av sedimenttykkelse ved Vingsand i Hopsfjorden, Osen kommune, Sør-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode44737
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal