Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial17221 Vuku
dc.coverage.spatial17224 Stiklestad
dc.coverage.spatial17222 Feren
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:15Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:15Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665909
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt i Verdal kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det til sammen registrert 185 ulike publikasjoner og kart som omhandler geo- logiske tema spesifikt i Verdal kommune. Mange av disse registreringene er knyttet til gammel gruvevirksomhet, blant annet i Malså, Åkervollen og Skjæker- dalen. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i Verdal kommune vært knyttet til leting etter mineralressurser og grunnvannsressurser. Flere områder i Verdal kommune er undersøkt nærmere med tanke på bruk av grunnvann til vannforsyning. Det er gjort omfattende geologiske og geofysiske undersøkelser i forbindelse med malmleting. Det er også gjort undersøkelser i forbindelse med karbonat- forekomstene i Tromsdalen, natursteinsforekomst i Suulbrannan og i forbindelse med pukkverksdrift. Verdal har også store ressurser av sand og grus, som er beskrevet nærmere. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Ce) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. Det er utgitt i alt 18 andre geologiske kart av ulik karakter over områder i kommunen. Det er også gitt flere bidrag til markeringen av 100-årsminnet for Verdalsraset, både i form av informasjonsplakater, utstillinger og publikasjoner. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.177: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning,
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.221)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectDATABASE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Verdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49205
dc.source.pagenumber28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal