Show simple item record

dc.contributor.authorBanks, D.
dc.contributor.authorLind, B.
dc.contributor.authorStrand, T.
dc.contributor.authorKrog, J.R.
dc.contributor.authorFrengstad, B.
dc.contributor.authorMidtgård, Aa.K.
dc.coverage.spatialHADSEL
dc.coverage.spatialHAMARØY
dc.coverage.spatialNARVIK
dc.coverage.spatialFINNMARK
dc.coverage.spatialTROMS
dc.coverage.spatialNORDLAND
dc.coverage.spatialSØR-VARANGER
dc.coverage.spatialALTA
dc.coverage.spatialSENJA
dc.coverage.spatialMÅLSELV
dc.coverage.spatialTROMSØ
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:30Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:30Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665917
dc.description.abstract\"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema. Der skjemaet har inneholdt tilstrekkelige opplysninger, er de prøvetatte brønnene stedfestet med koordinater i datasettet og deretter koplet til et digitalt berggrunnskart i målestokk 1:3 millioner. Rapporten gir en innføring i variasjon i konsentrasjon av utvalgte grunnstoff i fjell og hvilken helsemessig betydning stoffene kan ha ved inntak. Resultatene av vannanalysene fra Nordland, Troms og Finnmarke er presentert grafisk etter grafisk etter inndeling i henholdsvis kommune og bergart, og hovedtrekkene er beskrevet i tekst. I tillegg er det vist kart med geografisk fordeling av analyseresultatene. 4,5 % (1 av 22) av undersøkte fjellbrønner i Nordland, Troms og Finnmark har et radoninnhold som overskrider anbefalt tiltaksgrense for radon på 500 Bq\/l og 4,5% (1 av 22) har et fluoridinnhold som overskrider drikkevannsgrensen for for fluorid på 1,5 mg\/l. Det relativt sparsomme datagrunnlaget fra Nord-Norge indikerer at den kjemiske vannkvaliteten er bedre i denne landsdelen enn lands- gjennomsnittet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.169)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectHELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectRADONMÅLING
dc.subjectHYDROLOGI
dc.subjectBOREBRØNN
dc.titleKjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Nord-Norge
dc.typeReport
dc.description.localcode45334
dc.source.pagenumber117


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal