Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLund, Bjørn
dc.coverage.spatial20273 Store Akersvandet
dc.coverage.spatial20272 Kallvatnet
dc.date.accessioned2020-07-15T08:24:59Z
dc.date.available2020-07-15T08:24:59Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665959
dc.description.abstractNGU har utført en kartlegging og prøvetaking av kvartsittsoner mellom Sauaksla og Umbukta. Det er funnet flere steiltstående kvartsittganger med mektighet opp mot 30 m, som alle ligger fra 2-4 km fra bilvei. Sonene er tett gjennomsatt av amfibolittganger, noe som vil forurense kvartsen ved bryting. Analyseverdiene ligger på kanten av hva som kan aksepteres av Rana Metall A\/S. Innblanding av forurensende materiale, smale steiltstående soner samt lang avstand til vei skulle tilsi at det er tvilsomt med en økonomisk utnyttelse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.019)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTSITT
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.titleSauaksla kvartsitt, Rana
dc.typeReport
dc.description.localcode42182
dc.source.pagenumber9


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal