Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial12124 Stavanger
dc.date.accessioned2020-07-15T08:25:11Z
dc.date.available2020-07-15T08:25:11Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665967
dc.description.abstractGeoradarmålingene ble utført for å få en oversikt over mektighet og utbredelse av breelvavsetningene ved østenden av Bråsteinvatnet. Målingene omfatter 8 profiler med samlet lengde ca. 1,3 km. Undersøkelsem inngår i et større måleprogram som ble gjennomført på Jæren høsten 1995 i forbindelse med kartlegging og hydrogeologisk vurdering av en rekke løsmasseavsetninger. Målingene ved Bråsteinvatnet viser at det i store deler av området trolig er relativt grovt materiale (sand og grus) ned til 15-20 meters dyp. Løsmassene synes imidlertid å være avsatt i flere faser og kan derfor variere en god del i sammensetning. Sentralt i nordlige del av måleområdet er det et myrbasseng med en mektighet på opptil 5-7 m. Materialtypen under myra er usikker. Østligst i målområdet er det indikert deponert materialt. Målingne viser at løsmassene i området kan være godt egnet for uttak av grunnvann. Før det kan trekkes noen endelig konklusjon om grunnvannsmulig- hetene, er det nødvendig å vurdere resultater fra oppfølgende boringer og prøvepumping.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.046)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGeoradarmålinger ved Bråsteinvatnet i Sandnes
dc.typeReport
dc.description.localcode42196
dc.source.pagenumber47


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal