Show simple item record

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorKirkhusmo, Lars A.
dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial14214 Skardsøy
dc.date.accessioned2020-07-15T08:25:12Z
dc.date.available2020-07-15T08:25:12Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665968
dc.description.abstractPå oppdrag fra Statoil har Norges geologiske undersøkelse gjennomført en hydrogeologisk undersøkelse i forbindelse med etablering av metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Aure kommune i Møre og Romsdal. Hensikten med undersøkelsen har vært å dokumentere referansesituasjonen for grunnvann i og nær utbyggings- området. Det er boret to borebrønner i fjell (referansebrønner) for registrering av grunnvannets naturlige kvalitet og brønnene er prøvetatt annen hver måned over ett år. Gjennom analyse av innsamlede vannprøver er det fremlagt data som gir en dokumentasjon av den fysiske og kjemiske referansesituasjonen for grunnvann i og nær utbyggingsområdet. Analysene gjenspeiler den variasjonsbredde som kan forventes for grunnvannet innen området. Siden undersøkelsen er basert på to referansebrønner, gir den en et betydelig bedre bilde av mulig variasjon i elementinnhold enn en undersøkelse basert på kun en referansebrønn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.056)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectVANNKVALITET
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleHydrogeologisk konsekvensutredning - Tjeldbergodden
dc.typeReport
dc.description.localcode42200
dc.source.pagenumber190


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal