Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial12123 Nærbø
dc.date.accessioned2020-07-15T08:25:14Z
dc.date.available2020-07-15T08:25:14Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665969
dc.description.abstractGeoradarmålingene ved Sæland ble utført for å få en oversikt over mektighet og utbredelse av breelvavsetningene vest, sør og nordøst for Sjelsetvatnet og med hovedformål å vurdere mulighetene for uttak av grunnvann. Målingene omfatter 8 profiler med samlet lengde ca. 3,0 km. Undersøkelsen inngår i et større måle- program som ble gjennomført på Jæren høsten 1995 i forbindelse med kartlegging og hydrogeologisk vurdering av en rekke løsmasseavsetninger. Målingene indikerer at avsetningene langs vestsiden av Sjelsetvatnet er best egnet og at det her kan være mulighet for et større grunnvannsuttak. Løsmassene ser ut til å være avsatt i flere faser og kan derfor variere en god del i sammensetning. Det er nødvendig med boringer med masseprøvetaking flere steder i området for å vurdere hvilken del av avsetningen som vil være best egnet for grunnvannsuttak. For mindre grunnvannsuttak kan det også være muligheter i et begrenset område nordøst for vatnet. Før endelig konklusjon om grunnvannsmulighetene kan trekkes, er det nødvendig med nedsetting av prøvebrønner med oppfølgende prøvepumping for vurdering av vannkapasitet og vannkvalitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.065)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGeoradarmålinger ved Sæland i Time kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode42201
dc.source.pagenumber11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal