Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial15134 Dalen
dc.coverage.spatial15133 Grøssæ
dc.coverage.spatial15132 Fyresvatnet
dc.coverage.spatial15131 Bandak
dc.coverage.spatial15124 Bygland
dc.coverage.spatial15121 Gjøvdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:25:21Z
dc.date.available2020-07-15T08:25:21Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665974
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret i Telemark. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ajourhold av registeret i Telemark. Alle forekomstene fra første gangs registrering ble befart og informasjonen lagt inn i NGU's database. Forekomstene er digitalisert og presenteres på ressurskart for sand og grus i målestokk 1:50 000. I Fyresdal kommune er de fleste forekomstene konsentrert langs hoveddalføret. De største forekomstene ligger mellom Fyresvatnet og Veum. Sør for Fyresvatnet er det mange mindre forekomster. I sidedalene er det få sorterte avsetninger, men flere mindre massetak i morene. Disse er brukt til mindre kvalitetskrevende lokale formål. I kommunen er det flere steintipper fra kraftverksutbyggingen. Fra flere av disse er det tatt ut masser som er brukt til ulike formål. De viktigste forekomstene for uttak av byggeråstoff i dag er 13 Snarteland og 3 Molandsmoen. Det anbefales at en del andre utvalgte forekomster blir undersøkt nærmere for å bestemme kvalitet og mengde. Ut fra disse resultatene bør det utarbeides en forvaltningsplan for utnyttelse av naturressursene. Dette vil bidra til at viktige forekomster ikke blir nedbygd og sikrer til- gangen til nødvendige byggeråstoffer i framtida.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.069)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.subjectPUKK
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Fyresdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode43721
dc.source.pagenumber34


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal