Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial15131 Bandak
dc.coverage.spatial16134 Seljord
dc.coverage.spatial16143 Hjartdal
dc.coverage.spatial15142 Åmotsdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:25:27Z
dc.date.available2020-07-15T08:25:27Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665976
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ajourhold av registeret i Telemark. De aller fleste forekomstene fra første gangs registrering ble befart og informasjonen lagt inn i NGU's database. Forekomstene er digitalisert og presenteres på ressurskart for sand og grus i målestokk 1:50 000. Informasjonen i Grus- og Pukkregisteret er åpen for alle og kan fås ved henvendelse til NGU. I Kviteseid kommune er det registrert 37 forekomster hvoran 33 er sand- og grusforekomster, 3 er steintipper etter kraftverksutbygginger og 1 er et pukkverk. 23 forekomster er volumberegnet og inneholder tilsammen 27 mill. m3 sand og grus. Flere større forekomster sentralt i kommunen gjør at tilgangen til masser for de fleste formål er god. Steinbruddet produserer grovt tilslag til faste vegdekker og til bære- og forsterkningslag. Kommunen er derfor godt forsynt med byggeråstoff for veg- og betongformål. Det anbefales at en del aktuelle forekomster undersøkes nærmere for å gi kommunen et grunnlag for en framtidig forvaltning av disse ressursene, slik at de best egnede kan reserveres for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.072)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.subjectPUKK
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Kviteseid kommune, Telemark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode43718
dc.source.pagenumber35


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal