Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial19254 Svenningdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:25:38Z
dc.date.available2020-07-15T08:25:38Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665981
dc.description.abstractGeoradarmålinger og refraksjonsseismiske målinger er utført ved Strendene i Svenningdal, Grane kommune i Nordland. Målingene ble gjort i forbindelse med hydrogeologiske undersøkelser som en oppfølging av NGU's GiN-prosjekt i Nordland. (GiN=Grunnvann i Norge). Formålet med de geofysiske målingene var å finne egnede lokaliteter for videre undersøkelser (boringer) med tanke på uttak av grunnvann fra løsmasser. Georadaropptakene viser flere steder god penetrasjon og refleksjonsmønster som indikerer grovkornige avsetninger. Fritt grunnvannsspeil kan sees på de fleste opptak, noe som også peker i retning av at avsetningene er grovkornige. Ved tolkning av opptak ser deler av profilene P1, P2 og P4 ut til å være mest interessante med hensyn på oppfølgende undersøkelser. Det refleksjonsseismiske profilet viser at dyp til fjell ligger i området 20-28 m langs profilet, og den høye seismiske hastigheten (ca.5600 m\/s) indikerer at fjellet er massivt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.042)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.titleGeofysiske målinger i forbindelse med hydrogeologiske undersøkelse ved Strendene i Svenningdal, Grane kommune, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode43732
dc.source.pagenumber17


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal