Show simple item record

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.coverage.spatial16143 Hjartdal
dc.coverage.spatial16134 Seljord
dc.coverage.spatial16131 Bø
dc.coverage.spatial15142 Åmotsdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:25:41Z
dc.date.available2020-07-15T08:25:41Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665982
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekomster og pukkverk er registrert. Statens kartverk Telemark hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette arbeidet ble avsluttet i 1983. NGU har ansvaret for vedlikehold av Grus- og Pukkregisteret og skal oppdatere opplysningene om forekomstene før digitaliseringen av kartene. Oppdateringen av registeret i Seljord ble utført i 1995. I Seljord kommune er det registrert 40 sand- og grusforekomster med et anslått volum på 14,2 mill. m3. KOmmunen vurderes likevel som fattig på sand og grus egnet som tilslag til betongprodukter, men har store ressurser egnet for knusing for bruk til vegformål. Flere store forekomster er båndlagt av bebyggelse og veger. Dette gjelder spesielt nr. 8 Seljord sentrum som dekkes helt av sentrumsbebyggelsen og nr. 10 Bjørge hvor Sejord camping ligger. Forekomstene som vurderes å være de viktigste ressursene er nr. 3 Skarkevjo (2,9 mill. m3), 14 Århus (2,3 mill. m3) og 13 Meås (0,7 mill. m3). Av disse er det i dag masseuttak kun i nr. 13 Meås.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.083)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectPUKKREGISTERET
dc.subjectVOLUM
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Seljord kommune, Telemark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode43735
dc.source.pagenumber33


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal