Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan F.
dc.coverage.spatial18272 Nesna
dc.date.accessioned2020-07-15T08:27:24Z
dc.date.available2020-07-15T08:27:24Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666026
dc.description.abstractGeoradarmålinger er utført ved Slåttåsen, Nesna kommune, Nordland. Målingene ble gjort i forbindelse med hydrologiske undersøkelser som en oppfølging av NGU's GiN-prosjekt i Nordland. (GiN=Grunnvann i Norge) Formålet med de geofysiske målingene var å finne egnede lokaliteter for videre undersøkelser (boringer) med tanke på uttak av grunnvann fra løsmasser. Det ble målt fem profiler. Langs tre av disse er det indikert områder som kan være godt egnet for videre undersøkelser i form av boringer. Disse områdene skiller seg ut ved stort EM-bølge penetrasjonsdyp, gunstig refleksjonsmønster og nærhet til elv (Hersetelva). Områdene er innringet og vist i et kartbilag i rapporten. Seinere boringer og prøvepumping viste at avsetningen er uegnet for uttak av grunnvann i de mengder som ønsker.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.053)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGeoradarmålinger i forbindelse med grunnvannsundersøkelser ved Slåttåsen, Nesna kommune, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode43815
dc.source.pagenumber11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal