Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial21294 Fauske
dc.coverage.spatial21293 Rognan
dc.date.accessioned2020-07-15T08:27:33Z
dc.date.available2020-07-15T08:27:33Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666032
dc.description.abstractI forbindelse med kvartærgeologiske undersøkelser er det utført georadar- målinger, refraksjonsseismikk og vertikale elektriske sonderinger ved tre lokaliteter i Fauske kommune. Ved Moen er det utført georadarmålinger over en ryggformet israndavsetning. Et kaotisk refleksjonsmønster sentralt i avsetningen indikerer moreneavset- ninger. I avsetningens øvre og vestlige (distale) deler sees strukturer som indikerer løsmasser avsatt fra breelv (hauget eller skrått refleksjonsmønster) I østlige (proksimale) deler av avsetningen sees skrå reflektorer som heller mot avsetningsretningen og som kan indikere at masser har blitt spylt opp her eller de kan representere framstøt eller tilbaketrekning av brefronten. Ved Solvik er det utført georadarmålinger og en vertikal elektrisk sondering over en svakt ryggformet avsetning. Målingene indikerer at avsetningen øverst består av grovkornige (sandige?) avsetninger (max mektighet på ca. 7 m). Under disse avsetningene opptrer mer finkornige avsetninger (finsand\/silt\/leir) Ved Lauvgavlen er det utført refraksjonsseismikk og to vertikale elektriske sonderinger. Disse målingene viser at antatt myr er 1,5-2,5 m tykk i området. Under myra opptrer vesentlig marin leire (stedvis utvasket eller med innslag av silt\/finsand) ned til fjell på 25-45 m dyp.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.087)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectISRANDAVSETNING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.titleGeofysiske målinger ved kvartærgeologiske undersøkelser i Fauske kommune, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode43840
dc.source.pagenumber23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal