Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.date.accessioned2020-07-15T08:27:37Z
dc.date.available2020-07-15T08:27:37Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666034
dc.description.abstractUtbredelse og mektighet av den antatt holocene lagpakken (enhet A) er kart- lagt i Norskerenna og Nordsjøen vest for Egersund\/Stavanger. Tolkningen er basert på NGU's regionale lettseismikk. I den kartlagte delen av Norskerenna er mektigheten av enhet A størst i sør (20-23 ms), minst i midtre deler (2-10 ms) og (10-20 ms) i den nordlige delen. I den nordøstlige del av om- rådet er overflatesedimentene dominert av glasimarine sedimenter og morene- materiale. Sørvest for Norskerenna er det trolig sandige sedimenter i over- flaten som gjør det vanskelig å følge enhet A fra renna og videre mot sørvest.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.102)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectHOLOCEN
dc.subjectLEIR
dc.subjectSAND
dc.subjectSILT
dc.subjectMEKTIGHET
dc.titleMektighet av holocene sedimenter i Norskerenna/Nordsjøen vest for Egersund-Stavanger
dc.typeReport
dc.description.localcode43844
dc.source.pagenumber12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal