Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Rolv Magne
dc.date.accessioned2020-07-15T08:28:36Z
dc.date.available2020-07-15T08:28:36Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666069
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse fullførte i 1995 arbeidet med å etablere det landsomfattende Grus- og pukkregisteret. I forbindelse med planleggingen av det videre arbeid på dette området, ble det gjennomført en brukerundersøkelse. Hensikten var å evaluere bruken av registeret og avledede produkter. Undersøkelsen ble gjennomført ved utsendelse av spørreskjema til i alt 176 mulige brukere fordelt på ulike brukergrupper. For enkelte av gruppene var svarprosenten noe lav, men tilstrekkelig til å trekke noen konklusjoner: Undersøkelsen viser at registeret har vært brukt av ca. 40% av kommunene og 75% av de øvrige brukergrupper i løpet av de siste 4 år. Registeret er meget godt kjent i brukergruppene. Brukerne er stort sett fornøyd med registeret, men enkelte forslag til forbedringer har kommet frem. Spesielt kan nevnes at det er interesse for mer informasjon om mulighetene for produksjon av pukk fra ulike bergarter. Interessen for nye metoder for datatilknytning varierer mellom ulike grupper av brukerne. Spesielt kommuner og fylkeskommuner er interessert i dette Interessen for ressursregnskap er tilstede. I regioner der slike regnskap allerede er utarbeidet, oppfattes de som et nyttig verktøy i forvaltningen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.124)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPUKKREGISTERET
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectRESSURSREGNSKAP
dc.subjectBRUKERUNDERSØKELSE
dc.titleGrus- og Pukkregisteret - Brukerundersøkelse
dc.typeReport
dc.description.localcode34356
dc.source.pagenumber72


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal