Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorSkullerud, Ellen
dc.coverage.spatial16224 Åfjord
dc.coverage.spatial16223 Leksvik
dc.coverage.spatial15222 Rissa
dc.date.accessioned2020-07-15T08:28:56Z
dc.date.available2020-07-15T08:28:56Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666082
dc.description.abstractSom en videreføring av GiN-prosjektet er det foretatt oppfølgende grunnvanns- undersøkelser til fire forskjellige forsyningssteder i Rissa kommune. Ved Selnes er det boret to fjellbrønner med for lav kapasitet. Kvaliteten var god i den ene, mens den andre ga for saltholdig vann. I tillegg er det under- søkt en mindre løsavsetning, men kapasiteten på en testbrønn var for lav. På et elvedelta i østenden av Osavatnet er det gjennom langtids prøvepumping påvist en sikker grunnvannsressurs som kan forsyne Råkvåg og Sørfjorden. Grunnvannet er noe surt og ionefattig, men ellers er kvaliteten god. På Bergmyran er det registrert kildeutslag med stor kapasitet (over 100 l\/s) og god kvalitet som kan dekke vannbehovet til hele Skaudalen og Rissa komm. vannverk. Mulighetene for grunnvannsuttak fra rørbrønner opp på selve breelv- avsetningen er også undersøkt med positivt resultat. I nedre del av Skaudalen og ved Flytas utløp i Botnen er det ikke påvist større grunnvannsressurser som er egnet for vannforsyning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.033)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Rissa kommune. Oppfølging av GiN- prosjektet i Sør-Trøndelag fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode34210
dc.source.pagenumber88


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal