Show simple item record

dc.contributor.authorAlve, Elisabeth
dc.date.accessioned2020-07-15T08:29:10Z
dc.date.available2020-07-15T08:29:10Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666091
dc.description.abstractAnalyser av levende og døde bentiske foraminiferer i overflateprøver fra Skagerrak har vist at innholdet av organisk detrius (>63u) er betydelig høyere i de grunne områdene på norsk og dansk side av Norskerenna enn i selve Skagerrakbassenget. Hyppigheten av levende bentiske foraminiferer viser lavere verdier i Skagerrakbassenget, og det ser ut til at det foregår aktiv karbonatoppløsning. På dansk side av Norskerenna er der spesielt høye verdier av levende bentiske foraminiferer, noe som indikerer stor nærings- tilførsel. En sammenligning av faunadataene fra 1992\/93 med faunadataene fra 1937 og 1949\/51 viser at a) det har foregått en økning i foraminiferbestanden i Skagerrakbassenget, b) det har foregått en endring i faunasammensetningen både på den norske og danske skråningen og i Skagerrakbassenger, c) flere agglutinerte former har forskjøvet tyngepunktet for sin utbredelse mot større vanndyp og d) både den absolutte og den relative hyppighet av agglutinerte former har økt betraktelig. Tilsammen viser dette at miljø- forholdene i Skagerrak, og da spesielt i de dypeste områdene, har endret seg i løpet av denne tidsperioden. Endringene ser ut til å ha sammenheng med en økt næringstilførsel. På den danske siden har antakelig fysiske forstyrrelser fra trålvirksomhet også spilt en rolle. Dette arbeidet følges opp med stratigrafiske undersøkelser på kjerne- materialet for å studere og tidfeste miljøforandringene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.100)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectPALEONTOLOGI
dc.subjectMIKROPALEONTOLOGI
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectFORAMINIFER
dc.titleIndisier på miljøendringer i den nordvestre del av Skagerrak over de siste 50 til 60 år basert på bentiske foraminiferanalyser av overflatesedimenter (0-2 cm) fra 1992/1993 og Høglunds foraminifer- data fra 1937
dc.typeReport
dc.description.localcode34211
dc.source.pagenumber50


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal