Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan F.
dc.contributor.authorThoresen, Morten
dc.coverage.spatial19182 Storsjøen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:29:15Z
dc.date.available2020-07-15T08:29:15Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666095
dc.description.abstractI forbindelse med kvartærgeologiske undersøkelser er det utført georadar- og refraksjonsseismiske målinger i to områder i Rendalen, Hedmark. Ved Fiskvik er det ved graving påvist moreneavsetninger over lagdelte avset- ninger. Georadarmålingene har vist at moreneavsetningene kan være 4-5 m mektig. Under disse sees tydelig skrålag i masser avsatt før siste isavsmeltning. Disse massene er dominert av grus. Under grusavsetningene har vi sand\/silt med lag av leire (indikert ved georadar og vist ved graving). Refraksjonsseismikk viser at dyp til fjell langs de målte profiler er 10-25 m. Ved Kvernnesmoane indikerer georadaropptakene to breelvavsetninger. Breelvav- setningene i vest er avsatt mot nord, og er yngre enn de i øst som er avsatt mot vest.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.037)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.titleGeofysiske målinger ved Fiskvik og Kvernnesmoane i Rendalen, Hedmark
dc.typeReport
dc.description.localcode34245
dc.source.pagenumber14


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal