Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17184 Otta
dc.coverage.spatial17181 Rondane
dc.coverage.spatial15194 Snøhetta
dc.coverage.spatial15193 Hjerkinn
dc.coverage.spatial15192 Folldal
dc.coverage.spatial14192 Dombås
dc.date.accessioned2020-07-15T08:29:23Z
dc.date.available2020-07-15T08:29:23Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666101
dc.description.abstractDet har i de senere åra vært en økende forståelse for nytteverdien i å bruke geologisk informasjon i kommunal planlegging. Dovre kommune er i ferd med å revidere kommuneplanen, og har i den forbindelse gitt NGU i oppdrag å vurdere løsmassene i kommunen. I undersøkelsen er sand- og grusforekomstene undersøkt og klassifisert for bruk til veg- og betongformål. En del områder hvor løs- massene kan være egnet for rensing av avløpsvann er avgrenset og foreslått videre undersøkt. Det samme gjelder forekomster med muligheter for å finne grunnvann. Det er også gjort et utvalg av geologiske lokaliteter for bruk i undervisnings- og reiselivssammenheng. Det finnes store volum sand og grus i kommunen, men mye av dette ligger ugunstig til med hensyn til tekniske formål. Likevel synes kommunen å være selvforsynt med sand og grus til vanlige byggetekniske formål i lang tid fram- over. Kvaliteten på massene tilfredstiller de fleste krav som stilles, men for spesielle kvalitetskrevende formål både for veg- og betong må slike masser hentes fra andre steder. Muligheten for bruk av løsmassene for rensing av avløpsvann synes også å være tilstede. Det kreves imidlertid oppfølgende undersøkelser på en del aktuelle forekomster for å bekrefte dette. Det samme gjelder muligheten til å finne grunnvann til drikkevannsforsyning. Kommunen har mange spor fra siste istid. Det bør legges tilrette for at disse kan brukes i skolene i kommunen. Også i reiselivssammenheng vil bruk av de karakteristiske geologiske landskapsformene være et supplement til det eksis- terende tilbudet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.049)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectSAND
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.titleGeologi i arealplanlegging og ressursforvaltning. Dovre kommune 1995
dc.typeReport
dc.description.localcode34280
dc.source.pagenumber69


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal