Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17184 Otta
dc.coverage.spatial17181 Rondane
dc.coverage.spatial15194 Snøhetta
dc.coverage.spatial15193 Hjerkinn
dc.coverage.spatial15192 Folldal
dc.coverage.spatial14192 Dombås
dc.date.accessioned2020-07-15T08:29:23Z
dc.date.available2020-07-15T08:29:23Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666101
dc.description.abstractDet har i de senere åra vært en økende forståelse for nytteverdien i å bruke geologisk informasjon i kommunal planlegging. Dovre kommune er i ferd med å revidere kommuneplanen, og har i den forbindelse gitt NGU i oppdrag å vurdere løsmassene i kommunen. I undersøkelsen er sand- og grusforekomstene undersøkt og klassifisert for bruk til veg- og betongformål. En del områder hvor løs- massene kan være egnet for rensing av avløpsvann er avgrenset og foreslått videre undersøkt. Det samme gjelder forekomster med muligheter for å finne grunnvann. Det er også gjort et utvalg av geologiske lokaliteter for bruk i undervisnings- og reiselivssammenheng. Det finnes store volum sand og grus i kommunen, men mye av dette ligger ugunstig til med hensyn til tekniske formål. Likevel synes kommunen å være selvforsynt med sand og grus til vanlige byggetekniske formål i lang tid fram- over. Kvaliteten på massene tilfredstiller de fleste krav som stilles, men for spesielle kvalitetskrevende formål både for veg- og betong må slike masser hentes fra andre steder. Muligheten for bruk av løsmassene for rensing av avløpsvann synes også å være tilstede. Det kreves imidlertid oppfølgende undersøkelser på en del aktuelle forekomster for å bekrefte dette. Det samme gjelder muligheten til å finne grunnvann til drikkevannsforsyning. Kommunen har mange spor fra siste istid. Det bør legges tilrette for at disse kan brukes i skolene i kommunen. Også i reiselivssammenheng vil bruk av de karakteristiske geologiske landskapsformene være et supplement til det eksis- terende tilbudet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.049)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectSAND
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.titleGeologi i arealplanlegging og ressursforvaltning. Dovre kommune 1995
dc.typeReport
dc.description.localcode34280
dc.source.pagenumber69


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal