Show simple item record

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial18224 Vera
dc.coverage.spatial17221 Vuku
dc.coverage.spatialSTEINKJER
dc.coverage.spatialVERDAL
dc.date.accessioned2020-07-15T08:30:46Z
dc.date.available2020-07-15T08:30:46Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666152
dc.description.abstractNGU ved Nord-Trøndelagsprogrammet urførte geofysiske målinger fra helikopter i et område mellomHelgådal og Ogndal i 1992. Data skulle benyttes til samtolk- ing med geologi og geokjemi for å identifisere områder som var gunstige for objektrettet malmleting. Helikoptermålingene viste at det innenfor det undersøkte området var en mengde ledende soner. Et anomalidrag i den vestlige delen, hvor de fleste anomaliene faller sammen med et grønnsteinsbelte, ble prioritert for oppfølging på bakken. Bakkemålingene har i de prioriterte områdene gitt vesentlig tilleggsinformasjon for de påviste anomaliene fra helikoptermålingene. Målingene på bakken har gitt bedre oppløsning og det viste seg at i samtlige prioriterte områder represen- terte helikopteranomaliene grunne ledere. I tillegg til angivelse av røskemuligheter, har bakkemålingene gitt grunnlag for angivelse av sonenes fall og magnetiske egenskaper. I ett område ble det påvist grafitt. Anomaliårsaken til de fleste av anomaliene vil trolig kunne påvises ved enkel røsking. For nøyaktig påvisning av utgående anbefales målinger med EM 31\/Apex. Skulle noen av anomaliene representere mineraliseringer av betydning anbefales oppfølging med tyngre geofysikk.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.002)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectSULFID
dc.titleVLF- og magnetiske målinger Helgådal - Skjelstad, Verdal og Steinkjer, Nord-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode34256
dc.source.pagenumber22


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal