Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Ragnar
dc.coverage.spatial14313 Skjomdalen
dc.coverage.spatial13312 Frostisen
dc.coverage.spatial14311 Bjørnfjell
dc.coverage.spatial14314 Narvik
dc.coverage.spatial13311 Skjomen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:30:58Z
dc.date.available2020-07-15T08:30:58Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666157
dc.description.abstractNarvikprosjektet var et samarabeidsprosjekt mellom NGU og Narvik kommune som ble gjennomført i årene 1992-1995. NGU laget et kombinert berggrunnsgeologisk og kvartærgeologisk kart i M 1:100 000 med beskrivelse inkl. en fyldig tur- guide på tre språk, der mange geologiske \"godbiter\" innen kommunen er present- ert. I den anledning skrev professor Ragnar Dahl teksten som finnes i denne rapporten. Dahls mangeårige arbeide med kvartærgeologiske problemstillinger i Narvik kommune, og spesielt i Skjomen, er her fremstilt i oversiktsform. Følgende tema behandles: Generelt om istider og spor etter disse i form av erosjonsformer i fjell og akkumulasjonsformer i løsmasser, dannelse av løs- massene og deres egenskaper, beskrivelse av delområder innen kommunen, viktige lokaliteter og ekskursjonsforslag. Gjennom hele teksten er det benyttet eksempler fra kommunen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.021)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectINGENIØRGEOLOGI
dc.titleKvartærgeologiske forhold i Narvik kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode34269
dc.source.pagenumber63


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal