Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGautneb, Håvard
dc.date.accessioned2020-07-15T08:31:40Z
dc.date.available2020-07-15T08:31:40Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666172
dc.description.abstractSammensetning av 5 svovelholdige mineralprodukter brukt av Kvithamarforskning- senter som svovelkilde ved frilandsforsøk er rapportert. Prøvematerialet består av svovelkis konsentrat fra Hjerkinn og Fosdalen gruver, Jernsulfat monohydrat fra Kronos-Titan, kommersielt tilgjengelig jernsulfat heptahydrat, Gips fra NORCEM og GYPROC og kommersielt tilgjengelig kiseritt. Prøvematerialet ble analysert for hoved og sporelementer med XRF og syreløs- lige bestandeler ved ICP. Det er kun svovelkiskonsentratene som har høye verdier av tungmetaller slik som As, Cu, Co, Zn og Pb. Gips prøvene viser høye konsentrasjoner av Sr. Man må være oppmerksom på at svovelkiskonsentratene kan tilføre jorda uønsket høye konstrasjoner av noen tungmetaller.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.104)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSVOVEL
dc.subjectSVOVELKIS
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleKjemisk og mineralogisk sammensetning av noen svovelholdige mineralpropdukter til jordbruksforsøk
dc.typeReport
dc.description.localcode34307
dc.source.pagenumber7


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal