Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrenne, Tor
dc.coverage.spatial18234 Grong
dc.date.accessioned2020-07-15T08:31:41Z
dc.date.available2020-07-15T08:31:41Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666173
dc.description.abstractRapporten omhandler geologisk logg og malmanalyser fra kjerneboringer på Godejordforekomsten i 1994. Tre nye borhull, 307 til 357 meter lange, ble plassert med tanke på å undersøke forekomstens utbredelse mot dypet. Geologisk logging viser at Godejord malmsone ligger inne i en mer enn 300 meter tykk tuffittdominert sekvens. Øvre del av borhullene er dominert av meget kalkrike tuffitter vekslende med basaltiske enheter og tildels blandet med Fe-formasjoner (Fe-sulfid, magnetitt og Mn-rik granat) og chert. 'Nye Godejord', en Fe-formasjon med lokale anrikninger av sink, opptrer i denne del av sekvensen. Nedre del av borhullene er dominert av tuffitter med mindre kalk, vekslende med rene kvartskeratofyrlag og ekshalitter. Godejordsonen er omgitt av tuffitter både i heng og ligg. Tuffitten i umiddelbar heng inne- holder Fe-formasjoner og chert.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.101)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSINK
dc.subjectMALMFOREKOMST
dc.subjectKOBBER
dc.subjectBLY
dc.subjectSØLV
dc.subjectGULL
dc.subjectKJERNEBORING
dc.titleKjerneboring Godejord 1994
dc.typeReport
dc.description.localcode34309
dc.source.pagenumber22


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal