Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial16211 Stjørdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:32:07Z
dc.date.available2020-07-15T08:32:07Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666185
dc.description.abstractDet er utført georadarmålinger langs 8 profiler øst for Stjørdal sentrum i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag. Hensikten med undersøkelsen var å finne strukturer i løsmassene som kunne fortelle noe om tidligere tiders delta- utbygging. Georadaropptakene viser elveavsetningenes tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire. Lagdelingen viser for det meste skiftninger mellom bølgende og skrå reflektorer. Dypet ned til marine sedimenter avtar merkbart mot dalsiden i nord. I det nordvestre hjørne av undersøkelsesområdet fram- trer strukturer som indikerer en vest\/nordvestlig deltautbygging. I dette området har en også detektert reflektorer som muligens kan forklares av en overdekt israndavsetning på tvers av dalen. På vestsida av Kongshaugan har en indikasjoner på en svakt sørlig deltautbygging. Kongshaugans skrå struk- turer kiler ut i marine sedimenter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.056)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.titleGeoradarmålinger ved Stjørdal, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag, 1995
dc.typeReport
dc.description.localcode34337
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal