Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolt, Erling
dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.coverage.spatial17223 Levanger
dc.date.accessioned2020-07-15T08:32:30Z
dc.date.available2020-07-15T08:32:30Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666197
dc.description.abstractPå oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune er det etter befaring i Verdal pukkverk anslått en mulig videre driftsretning og tonnasje av forekomsten. To ulike bergartsprøver fra steinbruddet er knust ned og analysert i labora- torium. I tillegg er produksjonsknust materiale fra tidligere virksomhet testet. Analysene består av fallprøve og abrasjon. Analyseresultatene viser at materialet godtas som bære- og forsterkningslag, men det innfrir ikke krav til vegdekker med ÅDT> 5.000.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.138)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFALLPRØVE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectABRASJON
dc.subjectPUKK
dc.titlePukkundersøkelser i Verdal pukkverk
dc.typeReport
dc.description.localcode33423
dc.source.pagenumber18


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal