Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsson, Lars-Petter
dc.contributor.authorSturt, Brian A.
dc.coverage.spatial18254 Velfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:33:09Z
dc.date.available2020-07-15T08:33:09Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666216
dc.description.abstractInnholdet av platina, palladium og gull er undersøkt i flere ofiolittfragmenter og overliggende sedimentære bergarter på strekningen fra Nevernes i nord til Nordretjern i syd. Analyseresultatene (se tabell 1) viste at ikke en av de 118 analyserte prøvene hadde betydelig anomale verdier av Pt, Pd eller Au. 5 kronmalmprøver ble videre analysert på Au og alle platina-gruppe elementene (Os, Ir, Ru, Rh, Pt og Pd), men heller ikke her framkom betydelig anomale verdier (tabell 2). Undersøkelsen bekreftet likevel noe av hovedtanken bak prosjektet, nemlig en obdusert ofiolitt med forvitring, transport, sedimentasjon og eventuell anrik- ning av ofiolittderiverte tungmineraler i de overliggende sedimentene. Ultra- mafittfragmentet i Gunnardalen (UTM 9075\/4375) viste et høyt sulfidinnhold (vesentlig i form av magnetkis) og den overliggende sandsteinssekvensen var også anomalt sulfidanriket. Mikroskopering og mikrosondeanalyser viste at magnetkis med pentlandittlameller han overlevd forvitring, erosjon, transport, sedimentasjon og ev. resedimentasjon, diagenese og metamorf rekrystallisasjon på veien fra magmatisk inneslutning i ultramafisk silikatbergart til rekrystal- lisert inneslutning i metasandstein. Rapporten konkluderer med at flere lokaliteter i tilknytning til ofiolitt- fragmenter i Nord-Trøndelag og Sør-Helgeland bør undersøkes fordi denne under- søkelsen kun har tatt for seg et begrenset område hvor vi fra tidligere har kjent til at sandsteinssekvensen over ofiolittfragmentene har vært oksyd- og sulfidførende.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.266)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGULL
dc.subjectTOLKNING
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectPLATINAMETALL
dc.titleUndersøkelse av innhold av platina-gruppe elementer (PGE) og gull i ofiolittfragmenter og overliggende sedimentære bergarter, Nevernes og Nordfjellmark, Velfjord, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode34178
dc.source.pagenumber49


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal