Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTrønnes, Reidar G.
dc.coverage.spatial19241 Jomafjellet
dc.date.accessioned2020-07-15T08:33:17Z
dc.date.available2020-07-15T08:33:17Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666221
dc.description.abstractMarmorsonen østover fra Huddingsvatnet i Grongfeltet er ca. 150 m mektig og faller 20\u00B0 mot NNV ved den østlige delen av Huddingsvatnet og 70-80\u00B0 mot NNV i Marmorgrotta-Leipikdalen-området, 5-8 km lenger øst. Lagpakken er invertert og tilhører sålen i det lavmetamorfe (grønnskiferfacies) Leipikvattnet-dekket. Dette dekket er en del av Orklump dekkekompleks som igjen er en del av Grong-feltets Køli-sekvens.\rKalkspatmarmoren ble prøvetatt med 19 prøver over en 11 km strøklengde. MgO-løseligheten i kalkspat er omtrent 1.5%, og fri dolomitt opptrer således bare i to prøver med henholdsvis 1.8 og 2.4% MgO. De fleste prøvene har under 0.5% MgO. Kvarts og muskovitt er helt dominerende som silikatmineraler, og nesten all CaO og MgO er derfor karbonatbundet. En viktig forurensing som vanskeliggjør utnyttelse av marmoren som råstoff til høyhvite fyllstoffprodukter er finfordelt organisk materiale eller grafitt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.008)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARMOR
dc.titleKjemisk og mineralogisk variasjon langs marmorsonen fra Huddingsvatnet til Leipikdalen, Grongfeltet, Nord-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode33105
dc.source.pagenumber37


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal