Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSturt, Brian A.
dc.contributor.authorBarkey, Henri
dc.date.accessioned2020-07-15T08:33:26Z
dc.date.available2020-07-15T08:33:26Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666227
dc.description.abstractFrie emneord: Geologi Utviklingsbistand Organisasjonsstruktur Oppbyggingsbehov Rapporten gir en kortfattet oversikt over geologien i Etiopia og Eritrea, samt en oversikt over de viktigste mineralske ressurser. Videre beskriver rapporten de Geologiske Undersøkelser i begge land, samt deres ansvarsområder og tjeneste tilbud. Det gis en statusoversikt over geologisk kartlegging og prospektering i Etiopia og Eritrea, samt en oversikt over hvilke offentlige institusjoner som har ansvar for og arbeider med oppgaver relatert til grunnvann. De viktigste oppbyggingsbehovene for de Geologiske Undersøkelser i Etiopia og Eritrea blir diskutert. Rapporten omtaler også fremtidige muligheter for samarbeid mellom disse institusjonene og NGU. Noen mineralutviklingsprosjekter med interessant utviklingspotensiale på kort sikt er beskrevet. Til slutt gir rapporten en kortfattet oversikt over bakgrunnen for oppdraget, NORADs \"Terms of Reference\" samt en opplisting av avholdte møter i Etiopia og Eritrea.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.077)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMINERALUTVINNING
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleFact-finding Mission to Ethiopia and Eritrea
dc.typeReport
dc.description.localcode34296
dc.source.pagenumber35


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal