Show simple item record

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial21294 Fauske
dc.date.accessioned2020-07-15T08:33:32Z
dc.date.available2020-07-15T08:33:32Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666231
dc.description.abstractFormål: Undersøkelsen ble utført for å finne leire med egenskaper som egner seg for bruk til tappeplugger i smelteovner, og eventuelt leire som egner seg til keramikk og modelleire. I alt 16 lokaliteter på og ved Fauskemyra ble prøvetatt ved bruk av skovelbor og spade. For å kartlegge variasjoner i samensetningen ble det tatt prøver fra forskjellige dyp. Det ble tatt i alt 33 prøver som ble analysert på kornfordel- ing, kjemisk sammensetning, glødetap og mineralsammensetning. For å teste svelleevnen er det i tillegg utført brenneforsøk på alle prøvene. Resultat: De fleste stedene hvor leira er undersøkt er den av en slik kvalitet at den synes å egne seg til bruk som tappeplugger i smelteovner. I området ved Liosen er leira mindre egnet på grunn av høyt kalkinnhold. På grunnlag av de utførte analysene er det vanskelig å trekke en sikker konklusjon med tanke på bruk til keramikk eller modelleire selv om Fauskeleiren til en viss grad har de samme karakteristika som keramisk leire fra Sandnes.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.014)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectLEIRE
dc.titleOrienterende undersøkelse av leire på Fauskemyra
dc.typeReport
dc.description.localcode33420
dc.source.pagenumber69


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal