Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial16221 Verran
dc.coverage.spatial17223 Levanger
dc.coverage.spatial16222 Frosta
dc.date.accessioned2020-07-15T08:33:38Z
dc.date.available2020-07-15T08:33:38Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666236
dc.description.abstractSom en videreføring av GiN-prosjektet er det foretatt oppfølgende grunnvannsundersøkelser i fen forskjellige områder i Levanger kommune. I en elveavsetning like øst for Okkenhaug og i en breelvavsetning i Torsbustaden er det ved langtids prøvepumping dokumentert sikre grunnvannsforekomster med god kvalitet som kan brukes til drikkevannsforsyning.\rI en israndavsetning mellom Hoklingen og Movatnet er det ut fra sonderboringer med rørdriving og pumpetester påvist muligheter for betydelige grunnvannsuttak. Forekomsten kan være aktuell som en framtidig vannkilde til Levanger vannverk, men en sikrere vurdering krever fullskala langtids prøvepumping.\rVed Ekne ble det ikke påvist muligheter for grunnvannsuttak fra løsmasser, men det er foretatt befaringer og lokalisert borpunkter for fjellbrønner.\rPå Ytterøya er det foretatt en registrering av dagens vannforsyning som består av små anlegg basert på fjellbrønner og kilder\/bekker. I tillegg er det vurdert nye vannkilder til skolen og eldresenteret.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.026)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectSONDERBORING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Levanger kommune. Oppfølging av GiN-prosjektet i Nord-Trøndelag fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode33473
dc.source.pagenumber85


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal