Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial15224 Tarva
dc.coverage.spatial15221 Bjugn
dc.date.accessioned2020-07-15T08:33:40Z
dc.date.available2020-07-15T08:33:40Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666237
dc.description.abstractSom en oppfølging av GiN-prosjektet er det foretatt oppfølgende grunnvanns- undersøkelser for vurdering av nye vannkilder til Nes vannverk, Aune og Oksvoll vannverk og Bjugn komm. vannverk avd. øst (Elveng). Grunnvannsmulig- hetene er vurdert ut fra løsmasseboringer og boringer av tilsammen 9 fjell- brønner. For Nes vannverk er det ikke påvist muligheter for grunnvannsforsyning. For Aune og Oksvoll vannverk kan det være muligheter for grunnvannsforsyning fra en løsmasseavsetning i Steinvikskardet, men en sikker vurdering krever videre undersøkelser. Ved Elveng kan grunnvann fra borede fjellbrønner være et godt alternativ til ny vannkilde, men de aktuelle borebrønnene må prøvepumpes over lengre tid før det kan gis en endelig konklusjon.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.032)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Bjugn kommune. Oppfølging av GiN-prosjektet i Sør-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode33475
dc.source.pagenumber40


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal