Show simple item record

dc.contributor.authorNjåstad, Oddvar
dc.contributor.authorØdegård, Magne
dc.contributor.authorBølviken, Bjørn
dc.contributor.authorSteinnes, Eiliv
dc.date.accessioned2020-07-15T08:33:58Z
dc.date.available2020-07-15T08:33:58Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666252
dc.description.abstractRapporten dokumenterer tabeller, diagrammer og kart over kjemiske data for 29 elementer fra en landsomfattende innsamling av jordprøver fra ulike jordsjikt (humus, B- og C-sjikt) utført i 1985. I tillegg presenteres resultater fra en tilsvarende undersøkelse fra 1977, da bare humusprøver ble innsamlet. Alle prøver er analysert med ICP emisjons-spektrometri av salpetersure ekstrakter.\rReproduserbarheten for 1985-prøvene er funnet akseptabel for alle elementer med unntak av Si, mens Ba, Ca, Cd, Ce, Cr, Fe, Li, Mg, Ni, P, Pb, Sr og Zn er akseptert for videre bearbeiding av 1977-materialet. Resultatene gir generelt inntrykk av at det finnes stor-regionale mønstre for de enkelte elementene, og at disse til dels er forskjellige i humus-sjiktet og i underliggende mineraljordsjikt . Det presenteres kart der mønstrene for humus-sjiktet er forsøkt korrigert for innhold av mineralmateriale, og dette resulterer i at en rekke elementer som vesentlig er knyttet til mineralpartikler i humus-sjiktet endres radikalt (A1, Co, Cr, Fe, Ti, V, Zr, m.fl.); mens mønstrene for andre elementer, spesielt elementer som påvirkes av marine tilførsler (B, Na, Sr) eller nedfall av luftforurensninger (Cd, Mo, Pb, Zn delvis Cu og Ni), forandres i liten grad. Statistisk bearbeiding viser at de regionale mønstre for de fleste elementer er signifikante.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.027)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectSTATISTISK ANALYSE
dc.subjectEMISJONSSPEKTROSKOPI
dc.subjectJORD
dc.titleLandsomfattende kartlegging av elementsammensetning i naturlig jord: Resultater fra prøver innsamlet i 1977 og 1985 oppnådd ved ICP emisjonsspektrometri
dc.typeReport
dc.description.localcode33515
dc.source.pagenumber114


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal