Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyhr, Kristen
dc.contributor.authorBakken, Anne Kjersti
dc.contributor.authorForbord, Jon Olav
dc.contributor.authorGautneb, Håvard
dc.date.accessioned2020-07-15T08:35:18Z
dc.date.available2020-07-15T08:35:18Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666297
dc.description.abstractRapporten framlegger resultatene fra prøveinnsamling, analysering og veksthus- forsøk av noen utvalgte bergarter og mineraler. Følgende bergartstyper og mineraler ble testet: Glimmerskifre fra Eikesdal, Budal og Sunndal. Gneis fra Bø i Vesterålen, og Lånke, Fyllit fra Framfjord. Grønnskifer fra Inderøy. Karbonatitt fra Stjernøy (2 stk.). Dolomittbreksje fra Leksvik. Biotitt, K- feltspat og avgang fra NORFLOAT. Flogopitt fra Ødegårdenverk. Leirskifer (Adularia) fra Ullapool i Skotland. For sammenligning ble det brukt kunstgjød- sel (KCI). Bergartenes totale K innhold varierte fra 0.4 til 10 %. Bergartene ble knust ned til < 0.3mm kornstørrelse. Til vekstforsøkene ble det brukt 6 rads bygg av type \"Bamse\". Vekstforsøkene ble utført med naturtorv i 7.5 l potter og alle pottene fikk en grunngjødsling med like mengder N, P, Mg, S, og mikronæring. Kalksteinsmjøl ble dosert for å holde nogen lunde lik i alle for- søk. Det ble utført 21 gjødslingsalternativer med 3 gjentak. Det var bergart- ene fra Stjernøy, Leksvik og Budal som ga de største avlingene. Gneisbergartene synes ikke å ha noen gjødslingsvirkning. Det fortsettes med frilandsforsøk for de mest interessante bergarter. Frie emneord: Steinmjøl, Veksthusforsøk, Økologisk landbruk, Planteernæring, Gjødselforsøk, Kalium
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.085)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectJORDBRUK
dc.titlePlantetilgjengelig kalium i utvalgte mineraler og bergarter; resultater fra veksthusforsøk ved Statens Forskningstasjon Kvithamar og laboratorieundersøkelser ved Norges geologiske undersøkelse
dc.typeReport
dc.description.localcode32781
dc.source.pagenumber29


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal