Show simple item record

dc.contributor.authorMyhr, Kristen
dc.contributor.authorBakken, Anne Kjersti
dc.contributor.authorForbord, Jon Olav
dc.contributor.authorGautneb, Håvard
dc.date.accessioned2020-07-15T08:35:18Z
dc.date.available2020-07-15T08:35:18Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666297
dc.description.abstractRapporten framlegger resultatene fra prøveinnsamling, analysering og veksthus- forsøk av noen utvalgte bergarter og mineraler. Følgende bergartstyper og mineraler ble testet: Glimmerskifre fra Eikesdal, Budal og Sunndal. Gneis fra Bø i Vesterålen, og Lånke, Fyllit fra Framfjord. Grønnskifer fra Inderøy. Karbonatitt fra Stjernøy (2 stk.). Dolomittbreksje fra Leksvik. Biotitt, K- feltspat og avgang fra NORFLOAT. Flogopitt fra Ødegårdenverk. Leirskifer (Adularia) fra Ullapool i Skotland. For sammenligning ble det brukt kunstgjød- sel (KCI). Bergartenes totale K innhold varierte fra 0.4 til 10 %. Bergartene ble knust ned til < 0.3mm kornstørrelse. Til vekstforsøkene ble det brukt 6 rads bygg av type \"Bamse\". Vekstforsøkene ble utført med naturtorv i 7.5 l potter og alle pottene fikk en grunngjødsling med like mengder N, P, Mg, S, og mikronæring. Kalksteinsmjøl ble dosert for å holde nogen lunde lik i alle for- søk. Det ble utført 21 gjødslingsalternativer med 3 gjentak. Det var bergart- ene fra Stjernøy, Leksvik og Budal som ga de største avlingene. Gneisbergartene synes ikke å ha noen gjødslingsvirkning. Det fortsettes med frilandsforsøk for de mest interessante bergarter. Frie emneord: Steinmjøl, Veksthusforsøk, Økologisk landbruk, Planteernæring, Gjødselforsøk, Kalium
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.085)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectJORDBRUK
dc.titlePlantetilgjengelig kalium i utvalgte mineraler og bergarter; resultater fra veksthusforsøk ved Statens Forskningstasjon Kvithamar og laboratorieundersøkelser ved Norges geologiske undersøkelse
dc.typeReport
dc.description.localcode32781
dc.source.pagenumber29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal