Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.contributor.authorNeeb, Peer-R.
dc.date.accessioned2020-07-15T08:35:20Z
dc.date.available2020-07-15T08:35:20Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666299
dc.description.abstractSand- og grusforekomstene i Gausdal kommune er vurdert til bruk for veg- og betongformål. Forekomstene er vurdert i tre kategorier; I, II og III etter antatt viktighet som byggeråstoffressurs. Her er materialets kvalitet samt forekomstenes arealbruk, mektighet og volum tatt med. Enkelte forekomster er inndelt i God, Middels og Dårlig egnet. 46 sand- og grusforekomster og fire fjellforekomster er registrert og vurdert. De viktigste av disse er nr. 4 Ormvollen, 5 Kvisberglia, 11 Dokkvatnet I, 15 Kolbu, 16 Forset Nord, 17 Vårsetra og 18 Granlia. Kommunen hadde i 1991 uttak på ca. 49.000 m3 sand og grus, hvorav ca. 15.000 m3 ble eksportert til Lillehammer kommune. Aktuelle områder for grunnvannsforsyning er avmerket på kart sammen med en generell beskrivelse av grunnvann i fjell og løsmasser. Interessante geologiske forekomster som viser karakteristiske løsmasseformer og enkelte bergarter i kommunen er beskrevet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.056)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGeologi i arealplanlegging og ressursforvaltning, Gausdal kommune, Oppland fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode32784
dc.source.pagenumber61


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal