Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.coverage.spatial14214 Skardsøy
dc.date.accessioned2020-07-15T08:35:47Z
dc.date.available2020-07-15T08:35:47Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666313
dc.description.abstractI juni 1993 ble det foretatt refleksjonsseismiske målinger i området mellom Eidestranda og Lesund i Aure kommune. Formålet med undersøkelsen var å kart- legge bunnforholdene med tanke på legging av sjøledning. Resultatene fra undersøkelsen er presentert i form av to tolkede refleksjonsseismiske profiler, samt et kart som viser fordeling og mektighet av løsmasser. Sjøbunnen innen det undersøkte området består av bart fjell eller tynt og usammenhengende løsmassedekke i bassengsidene og i området rundt Kalvøya. Forøvrig består sjø- bunnsoverflaten hovedsaklig av finkornige sedimenter. Det er ikke observert raskanter eller andre rasstrukturer i sjøbunnssedimentene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.096)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectTRASE
dc.titleRefleksjonsseismisk undersøkelse som grunnlag for trasevalg for sjøledning mellom Eidestranda og Lesund, Aure
dc.typeReport
dc.description.localcode33017
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal