Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.coverage.spatial23363 Trollfjorden
dc.coverage.spatial23354 Tana
dc.coverage.spatial22352 Polmak
dc.coverage.spatial22351 Smalfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:36:06Z
dc.date.available2020-07-15T08:36:06Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666324
dc.description.abstractRefleksjonsseismiske målinger, georadarmålinger og vertikale elektriske son- deringer er utført i Tanadalen i Finnmark som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Tromsø og NGU. Formålet med undersøkelsene var å få en over- sikt over Tanadeltaets geometri og indre strukturer. De refleksjonsseismiske målingene ble utført ved utløpet av Tanaelva. Opptakene var av svært god kvalitet og viser; 1) detaljerte strukturer i deltaavsetningen, 2) en skarp grense mot underliggende glasimarine sedimenter (80-90 m dyp), strukturer i de glasimarine sedimentene, 4) detaljert bilde av fjelltopografien under sedimentene (140-205 m dyp), 5) strukturer i fjell. Georadarmålinger er utført ved tre lokaliteter langs Tanaelva. Opptakene viser detaljerte strukturer i de øvre deler av deltaet\/elveavsetningene. De vanligste er skrålagning (foresets) og trauformete strukturer. Penetrasjonsdypet lå i gjennomsnitt på ca. 20 m, men i enkeltområder på over 30 m. I noen områder ble penetrasjonsdypet sterkt svekket, vesentlig på grunn av salt porevann. Dette bekreftes av vertikale elektriske sonderinger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.122)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectDELTAAVSETNING
dc.titleGeofysiske målinger i Tanadalen, Tana kommune, Finnmark
dc.typeReport
dc.description.localcode33054
dc.source.pagenumber33


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal