Show simple item record

dc.contributor.authorHolt, Erling
dc.contributor.authorNeeb, Peer R.
dc.coverage.spatial18144 Lier
dc.coverage.spatial18142 Drøbak
dc.coverage.spatial18141 Asker
dc.coverage.spatial18143 Drammen
dc.coverage.spatial17141 Hokksund
dc.date.accessioned2020-07-15T08:37:39Z
dc.date.available2020-07-15T08:37:39Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666363
dc.description.abstractNGU har i forbindelse med utarbeidelse av ressursregnskap og ressursbudsjett for Buskerud Fylkeskommune utført registreringer i 1992 av mulige steder for uttak av pukk i sørlige deler av Buskerud fylke og i Sande kommune i Vestfold fylke. Det er lagt vekt på å finne fram til nye pukkforekomster med muligheter for uttak av kvalitetspukk til vegformål. De undersøkte pukkforekomstene i området viser store variasjoner i både bergartssammensetning og mekaniske egenskaper. De fleste forekomstene tilfredstiller kravene til byggetekniske formål, deriblant kravene til bære- og forsterkningslag i veger. Ved åtte av forekomstene (Meren, Overskylla, Lierskogen pukkverk, Steinklev, Fudderud, Horsrud, Orhus og Hanekleiva) er det påvist pukk av meget god kvalitet og som tilfredstiller de strengeste krav til tilslagsmateriale til vegdek- ker med årsdøgntrafikk lik 15000 og høyere. Av disse er det kun ved Lierskogen pukkverk og Steinklev det er pukkverk i drift. For de resterende forekomstene varierer de fleste fra middels til godt egnet, mens fire av forekomstene anses som dårlig eller uegnet til faste vegdekker.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.006)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectABRASJON
dc.subjectPUKKREGISTERET
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectFALLPRØVE
dc.titleOppfølgende pukkundersøkelser i sørlige deler av Buskerud fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode31494
dc.source.pagenumber100


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal