Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial12181 Nordfjordeid
dc.date.accessioned2020-07-15T08:38:18Z
dc.date.available2020-07-15T08:38:18Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666369
dc.description.abstractDet er foretatt georadarundersøkelser av Karnils-haugen ved Hauge i Sandane, Gloppen kommune. Målingene var et ledd i en arkeologisk undersøkelse som gikk ut på å fastslå hvorvidt haugen er en menneskebygh gravhaug\/kultsted, eller om dens oppbygging er naturbetinget. Hensikten med målingene var med andre ord å detektere strukturer som kunne fortelle noe om dens opprinnelse. Målingene ble foretatt med 200 MHz antenner, og ga detaljerte opplysninger om strukturene i haugen. Penetrasjonsdypet varierte mellom 5 og 15 m, og dette indikerer grove masser spesielt i haugens sentrale parti. Georadaropptakene kan ikke si noe sikkert om haugens opprinnelse, men en kan ikke utelukke at haugens oppbygging er naturbetinget.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.323)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradarmålinger over Karnils-haugen ved Hauge i Sandane, Gloppen kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31521
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal