Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial18244 Kongsmoen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:39:09Z
dc.date.available2020-07-15T08:39:09Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666392
dc.description.abstractUt fra sonderboringer, enkle testpumpinger og vannprøvetaking av et oppkomme, er det gitt en vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning til Bjørlia. Undersøkelsene bygger på kartleggingen i forbindelse med programmet \"Grunnvann i Norge\". Av de undersøkte lokalitetene er det beste alternativet for vann- forsyning til Bjørlia uttak av grunnvann fra et oppkomme ved Bjørlielva. Rapporten gir et forslag til oppfølgende undersøkelser og anleggsutforming for et eventuelt grunnvannsanlegg.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectSONDERBORING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Bjørlia, Høylandet kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode32077
dc.source.pagenumber16


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal