Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKoziel, Janusz
dc.contributor.authorHilmo, Bernt
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.coverage.spatial16224 Åfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:39:12Z
dc.date.available2020-07-15T08:39:12Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666395
dc.description.abstractI forbindelse med grunnvannsundersøkelser i Åfjord kommune har NGU utført geofysiske målinger ved fem lokaliteter innen kommunen. Formålet med under- søkelsene var å finne egnete områder for uttak av ferskt grunnvann fra løs- masser. Ved fire områder (Elvemo, Melan Ø., Einlia og Rømma) er det kart- lagt forholdsvis store mektigheter av løsmasser. Måleresultatene, samt senere utførte boringer viser at bare området ved Elvemo er egnet til uttak av grunn- vann
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.297)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.titleGeofysiske grunnvannsundersøkelser i Åfjord kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode32733
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal