Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial20184 Isteren
dc.coverage.spatial20183 Elvdal
dc.coverage.spatial20182 Engeren
dc.coverage.spatial20181 Engerdal
dc.coverage.spatial17193 Holøydal
dc.coverage.spatial17192 Elgå
dc.date.accessioned2020-07-15T08:40:25Z
dc.date.available2020-07-15T08:40:25Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666438
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register, etablert for å gi oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster, og dermed danne grunn- lag for en helhetlig vurdering av alle interesser knyttet til disse forekom- stene. I Engerdal kommune er det mangelfull dekning av økonomisk kartverk. Forekomstene er derfor registrert på kart i målestokk 1:50.000 (M711). Resultatene presenteres i tekst, tabeller og kart. Engerdal har nok sand og grus til å dekke sitt behov til vei- og betongformål i overskuelig framtid. Forekomstene ligger spredt i hele kommunen, noe som reduserer transportav- standene av slike masser. Styrkemessig er massene godt egnet til vegformål, men kornstørrelsen vil en del steder sette begrensninger for anvenelsesom- rådene. Det er registrert 28 forekomster med et samlet volum på 45 mill. m3.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.185)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectSAND
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Engerdal kommune, Hedmark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode31968
dc.source.pagenumber39


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal